Werkgebied – Huisartsenpraktijk ZuiderEs – Rijssen
Header afbeelding
Wijnand Zeeuwstraat 26-003 7462 DE Rijssen Tel:0548512563

Werkgebied

Tot het werkgebied van onze praktijk rekenen wij de stad Rijssen en het omliggende buitengebied.

We trekken de grens bij de bebouwde kom van de omliggende plaatsen Wierden, Enter, Goor, Markelo, Holten en Nijverdal. Deze plaatsen hebben eigen huisartsvoorzieningen.

Buiten ons werkgebied verlenen wij geen spoedzorg en leggen we geen huisbezoeken af.

Verhuist u buiten ons werkgebied dan adviseren wij u een huisarts in de woonplaats of directe omgeving van uw nieuwe woonplaats te zoeken.

 

Bent u op zoek naar een huisarts?

U kunt ons vragen naar de mogelijkheden.
Onze praktijk is gesloten voor nieuwe patiënten, behalve voor diegenen die:

  • familieleden hebben die bij ons staan ingeschreven
  • huisgenoten zijn van patiënten die bij ons staan ingeschreven

Wil u zich bij onze praktijk inschrijven? Neem dan altijd contact op met de assistente.
Er wordt eerst een kennismakingsgesprek ingepland. Na kennismakingsgesprek met de huisarts en na beiderzijds goedvinden wordt u ingeschreven in onze praktijk en kunt u zich uitschrijven bij uw oude huisarts.

Voor het kennismaking vragen wij u het inschrijfformulier ingevuld mee te nemen.

Huisarts = Gezinsarts

We komen in de praktijk situaties tegen waarbij òf alleen de man òf alleen de vrouw en kinderen als patiënt bij ons in de praktijk zijn ingeschreven. Doorgaans levert dit geen problemen op. Soms kan wenselijk zijn dat een huisarts alle gezinsleden, met name de beide volwassenen kennen. Als uw huisarts heeft het onze voorkeur dat het hele gezin in één praktijk ingeschreven is.

Wilt u in het kader van “gezinshereniging” bij ons in de praktijk komen dan bent u van harte welkom. Wij stellen prijs op een kennismakingsgesprek.

Wilt u als gezin naar een andere praktijk dan kan dat uiteraard ook. Wilt u dan doorgeven naar welke huisartsenpraktijk u gaat en een toestemmingsformulier tekenen voor overdracht van uw dossier.

 

N.B. kinderen van 16 jaar en ouder moeten wettelijk gezien zelf toestemming geven voor overdracht van hun dossier.