Klachten – Huisartsenpraktijk ZuiderEs – Rijssen
Header afbeelding
Wijnand Zeeuwstraat 26-003 7462 DE Rijssen Tel:0548512563

Klachten

Klachtenprocedure Huisartsenpraktijk ZuiderEs

Wij doen ons best, maar soms kunnen we beter.

Gelukkig zijn de meeste patiënten tevreden over de huisartsen en de medewerkers van onze huisartsenpraktijk. Toch kan het natuurlijk gebeuren dat u over bepaalde zaken minder tevreden bent. Als u onvrede of een klacht hebt over artsen, medewerkers, gebeurtenissen of de organisatie, dan kunt u hier op verschillende manieren iets mee doen.

Uw huisarts stelt het op prijs de gelegenheid te krijgen om de oorzaak van uw onvrede of klacht met u te bespreken. Als de huisarts niet weet dat u ontevreden bent, kan er ook niet samen met u gezocht worden naar een oplossing van het probleem.
U kunt hiervoor een afspraak maken voor een gesprek met uw huisarts. Wilt u bij het maken van een afspraak aangeven dat u een klacht wilt bespreken, zodat wij voldoende tijd kunnen inplannen voor het gesprek.
Mocht het gesprek met de huisarts niet tot een bevredigend resultaat leiden, dan kunt u een beroep doen op de klachtenregeling.

Ook kunt u uw klacht schriftelijk melden. Dat kan door onderstaand formulier in te vullen of een klachtenformulier op te halen bij de balie. Het ingevulde formulier kan worden afgegeven bij de assistente aan de balie of in de brievenbus van de praktijk.

Wat gebeurt er met uw klacht?
Na ontvangst van het klachtenformulier wordt er binnen twee weken contact met u opgenomen.
Uw klacht wordt onderzocht door de klachtenfunctionaris en één van de huisartsen. Het kan zijn dat u gebeld wordt door de klachtenfunctionaris om uw klacht nader toe te lichten.

Een klacht via het Klachtenpunt Huisartsenzorg Twente (KHT)

Als de uitkomsten van het gesprek met de huisarts of de klachtenbehandeling door de huisartsenpraktijk zelf niet naar uw tevredenheid verlopen, dan kunt u een klacht indienen via het Klachtenpunt Huisartsenzorg Twente. De klacht wordt dan door een onafhankelijke klachtenfunctionaris behandeld. Hoe u een klacht bij Klachtenpunt Huisartsenzorg Twente kunt indienen, leest u op de website www.khtwente.nl

Wat als u er ook dan nog niet uitkomt?
Als u ook na bemiddeling van Klachtenpunt Huisartsenzorg Twente niet tevreden bent met de uitkomst kunt u een officiële klacht indienen bij de landelijke geschillencommissie. De SKGE, Stichting Klachten en Geschillen Eerstelijnszorg, kan klachten in behandeling nemen, bindende uitspraken doen en schadeclaims toedienen. De SKGE is alleen toegankelijk als u eerst de route via het Klachtenpunt Huisartsenzorg Twente heeft afgelegd. Zie voor meer informatie: www.skge.nl.

Stap 1 van 2
Klacht

Stap 2 van 2
Samenvatting

Klacht

Onderwerp
Naam
E-mailadres
Klacht

Persoonsgegevens die u verstrekt gebruiken wij uitsluitend om u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Zie hiervoor ook ons Privacystatement. Door op 'Klacht versturen' te drukken gaat u hiermee akkoord.

Akkoord