Geneeskundige verklaring – Huisartsenpraktijk ZuiderEs – Rijssen
Header afbeelding
Wijnand Zeeuwstraat 26-003 7462 DE Rijssen Tel:0548512563

Geneeskundige verklaring

Regelmatig krijgen wij het verzoek om een brief te schrijven bijvoorbeeld of iemand in staat is om te werken, recht heeft op een aangepaste woonruimte of ten behoeve van een annuleringsverzekering.

De KNMG, een belangenorganisatie voor huisartsen, adviseert artsen geen uitspraak te doen over eigen patiënten en dus geen verklaringen, mondeling of schriftelijk, af te geven.

Dergelijke verklaringen moeten worden afgegeven door een onafhankelijke arts, dus niet een huisarts uit de eigen praktijk .

Een onafhankelijke arts maakt een eigen beoordeling van uw situatie. Zo nodig kan die arts, met uw toestemming, extra informatie opvragen bij uw huisarts.

Informeer bij de gemeente of uw verzekeraar bij wie u hiervoor wel terecht kunt.

De Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst (KNMG) heeft hier een toelichting over opgesteld.